Kuva: Shutterstock

Yhä useampi opiskelija kokee yksinäisyyttä, ja se voi näkyä mielenterveysongelmina - apua vaikea saada

03.05.2024 14:15 - Jasmin Mikkilä / jasmin.mikkila@bauermedia.fi

Ainoastaan 5 prosenttia yksinäisyyttä kokevista opiskelijoista kertoi saavansa apua.

Ainoastaan 5 prosenttia yksinäisyyttä kokevista opiskelijoista kertoi saavansa apua yksinäisyyteen korkeakoulussa, selviää HelsinkiMission teettämässä kyselyssä. Myös joka kymmenes koki, ettei korkeakouluissa panosteta tarpeeksi yksinäisyyden vähentämiseen. Kuitenkin tapoja on monia, miten korkeakoulut voisivat vähentää yksinäisyyden tunnetta.

– Opinnot voivat olla ajoittain hyvin itsenäisiä, joten on tärkeää mahdollistaa säännöllisiä kohtaamisia opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi. Opiskelijoiden sosiaaliset suhteet kampuksella ja vapaa-ajalla ovat kriittisen tärkeitä jaksamiselle opinnoissa. Sosiaaliset suhteet luovat turvaverkon, jota muiden korkeakouluissa tarjottavien tukimuotojen on vaikea korvata, kertoo HelsinkiMission yksinäisyystyön asiantuntija Pauliina Pudas.  

Puolet kyselyyn vastanneista (51 prosenttia) korkeakouluopiskelijoista koki yksinäisyyttä melko usein tai jatkuvasti. Yksinäisyyttä kokevat opiskelijat kertoivat yksinäisyyden heijastuvan omaan jaksamiseen (77 prosenttia) sekä mielenterveyteen (64 prosenttia). Yksinäisyys näkyy myös keskittymisvaikeuksina sekä poissaoloina. Kyselyyn vastanneista 43 prosenttia kertoi, etteivät he pysty itse vaikuttamaan yksinäisyyteen.

Yksinäisyyden vähentämiseen tapoja on monia

Opiskelijoiden ryhmäytymiseen on tärkeä kiinnittää huomiota koko opintojen ajan, koska ainoastaan 40 prosenttia vastanneista kertoi näkevänsä viikoittain ystäviä kasvokkain. Opiskelijoille on tärkeä saada myös vertaistukea sekä sosiaalista vuorovaikutusta.

Korkeakoulujen sekä järjestöjen välisellä yhteistyöllä sekä oikea-aikaisella palveluohjauksella voidaan vaikuttaa yksinäisyyden vähentämiseen. Myös esimerkiksi kyselytutkimuksien avulla voidaan tunnistaa yksinäisyyden määrää.

 – Opiskelijat tarvitsevat huomiota ja apua yksinäisyyden tunnistamiseen ja puheeksi ottoon läpi opintojen. Korkeakouluissa yksinäisyyttä tulee tunnistaa laajemmin säännöllisten kyselytutkimusten avulla ja tarjota yksinäisyysohjelmaa osana opiskelijoiden hyvinvointipalveluja​, Pudas kommentoi.

Keinoja korkeaopiskelijoiden yksinäisyyden vähentämiseen kehitettiin yhteistyössä järjestöjen sekä korkeakoulujen kanssa. Osana Yksinäisyystyö korkeakouluissa -hanketta HelsinkiMissio sekä Nyyti ry ovat lisänneet tietoisuutta yksinäisyydestä ilmiönä sekä tarjolla olevista vaihtoehdoista, jotka vaikuttavat yksinäisyyteen. Järjestöt ovat myös edistäneet aiheen muodostumista osaksi korkeakoulujen arkea.

Lue myös: Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi poikkeuksellisen paljon - yksi ikäryhmä erottuu

Lue myös: Hallitus laatii "yhden opiskelupaikan säännön" korkeakouluihin

Lue myös: Eikö ylioppilaslakki meinaa pysyä päässä? Ota sen nerokas apuväline käyttöön

Lähde: HelsinkiMissio

Kilpailut

Uusimmat