Kuva: SHUTTERSTOCK

Kaikki Suomen koirat tulee ilmoittaa Ruokaviraston uuteen koirarekisteriin tänä vuonna - kysyimme mitä tapahtuu, jos ilmoituksen jättää tekemättä

31.08.2023 15:15 - Rebekka Silvennoinen / rebekka.silvennoinen@bauermedia.fi

Ruokaviraston asiantuntija vastaa, millaisia seuraamuksia koiranomistajalle tulee, jos koiraa ei ilmoita rekisteriin.

Toukokuussa avautui uusi Ruokaviraston ylläpitämä koirarekisteri. Koira tulee rekisteröidä sinne vuoden loppuun mennessä, vaikka rekisteröinti olisi aikaisemmin tehty jo Kennelliiton rekisteriin. 

Rekisteröintimaksun hinta on 10 euroa sähköisen asioinnin kautta tehtynä ja 19 euroa lomakeilmoituksella. 

Yksityishenkilöille koirarekisteri on ollut käytössä toukokuusta lähtien ja rekisteriin on kertynyt 58 180 koiraa. 29. elokuuta koirarekisteri laajeni yritysten ja yhdistysten hallinnassa oleville koirille.

Ruokavirasto tiedottaa pakollisen tunnistusmerkinnän ja rekisteröinnin olevan yksi lisäkeino parantaa koirien hyvinvointia. Tällä tavoin pyritään esimerkiksi saamaan näkyväksi niitä toimijoita, jotka myyvät huomattavia määriä joko maahantuotuja tai Suomessa kasvatettuja koiria. 

Rekisteri on pakollinen, joten oleellinen kysymys onkin, mitä seuraamuksia ilmoittamatta jättäminen aiheuttaa? Mitkä ovat konkreettiset seuraamukset, jos koiraa ei ole ilmoittanut rekisteriin vuoden loppuun mennessä?

– Kun lainsäädäntöä rikotaan, niin valvova viranomainen tekee tapauskohtaisesti ratkaisun toimenpiteistä. Kun vaatimus on nyt uusi, niin viranomaisten toimenpiteet painottuvat neuvontaan. Jos vaatimuksia laiminlyödään tarkoituksellisesti tai laajasti, viranomainen voi ryhtyä eläinten tunnistuslain mukaisiin toimenpiteisiin, kertoo Ruokaviraston erityisasiantuntija Terhi Jääskeläinen.

– Henkilölle, joka ei ilmoita koiraansa rekisteriin voidaan antaa asiasta määräys tai toisaalta häntä voidaan kieltää luovuttamasta koiria eteenpäin ennen kuin ne on merkitty ja rekisteröity.

– Edellä mainittuja voidaan tehostaa asettamalla lisäksi uhkasakko, jotta viranomaisen antamia velvoitteita noudatettaisiin. 

– Myös seuraamusmaksu on mahdollinen niissä tilanteissa, joissa koiran tunnistusmerkintä on laiminlyöty. 

Ryhtyykö Ruokavirasto siis tarkistamaan vuodenvaihteen jälkeen onko koiria rekisteröity vai ei? 

– Ruokavirasto ei tee asiassa valvontaa, kertoo Jääskeläinen. 

– Koirien tunnistamista valvovia viranomaisia ovat kuntien valvontaeläinlääkärit ja muut kunnaneläinlääkärit sekä aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit. Valvontaoikeus on myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tarkastajilla sekä Tullilla, kun eläimiä siirretään jäsenvaltioiden välillä. 

– Kotirauhan piirissä eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä voidaan valvoa vain laissa erikseen säädettyjen tiukkojen ehtojen täyttyessä. Käytännössä siis koirien tunnistamista ja rekisteröintiä koskevien säännösten noudattamista tullaan valvomaan pääosin muun valvonnan, esimerkiksi eläinsuojelutarkastusten yhteydessä. 

Lue myös: Jokainen suomalainen koira on rekisteröitävä vuoden loppuun mennessä - koirarekisteri laajenee tänään

Lue myös: Tiedätkö, mitä tehdä jos kyy puree koiraa? Yksi muistisääntö on syytä pitää mielessä

Lue myös: Onko koiralla lämpöhalvaus? Eläinlääkäri neuvoo tunnistamaan oireet ja antamaan ensiapua

Kilpailut

Uusimmat