Tutkijat selvittivät: Miksi miehet eivät ymmärrä naisia?

20.04.2013 10:15 - Reetta Haverinen

Tutkimukset todistavat, että miesten aivot toimivat eri tavalla kun he katsovat naisten kasvoja. Vika ei siis ole miehen ja naisen välisessä kommunikaatiossa, vaan taustalta löytyy aivan luonnollinen aivojemme toimintaan liittyvä selitys.  

Saksalaisen Bochumin yliopistollisessa sairaalassa tehdyissä tutkimuksissa on selvinnyt, että miehet tunnistavat kaksi kertaa helpommin oman sukupuolen edustajiensa mielialan kuin naisten. Tutkijoiden mukaan tämä ei johdu siitä, etteivätkö miehet yrittäisi ymmärtää naisia, vaan tuloksille löytyy toinen selitys.

Tutkijat näyttivät vapaaehtoisille miespuolisille koehenkilöille kuvia ihmisten silmistä ja heidän tuli arvioida mitä kuvien ihmiset tunsivat. Kuvia katsoneiden miesten aivoista otettiin tulkintatilanteen aikana sähkökäyräkuvaa. Sähkökäyristä paljastui, että koehenkilöiden katsoessa miesten kasvoja, heidän mantelitumakkeensa aktiivisuus oli suurempi kuin naisten kasvoja katsottaessa. Mantelitumake on se aivojemme osa, jossa aistimme empatian- ja samaistumisentuntemukset.

Tutkijoiden mukaan osanottajat eläytyivät kuvan mieshenkilöiden asemaan ja muistelivat omia kokemuksiaan ja tuntemuksiaan. Tämän vuoksi mieskasvojen tulkinta oli helpompaa. Naiskasvot nähdessään miehet hämmentyivät, koska kuvan tunteisiin oli vaikeampi samaistua.

Saksalaistutkijoiden mukaan miesten aivojen toiminta juontaa juurensa pitkälle historiaan. Metsästys- ja sotatilanteissa oli tärkeää pystyä ymmärtää toisten miesten reaktioita ja ennakoida, mitä tuleman pitää - oliko vastaantulija uhka vai ystävä.

Lähde: Telegraph

Kilpailut

Uusimmat