Pelkäätkö syrjähyppyä? Eräs ominaisuus lisää riskiä huomattavasti

08.11.2013 22:15 - Senni Loikala

Pettäminen on varsin yleinen syy suhteen kaatumiseen. Suhteessa on kuitenkin muutamia tekijöitä, joista vieraisiin lähtemistä pystytään ennakoimaan.

Tuoreen amerikkalaisen tutkimuksen mukaan ihmiset, jotka kokevat olonsa epävarmoiksi tai turvattomiksi avioliitossaan, ovat muita alttiimpia sekä pettämään että tulevansa petetyiksi. Jos pelkäät kumppanisi hylkäävän sinut, saattaa se tutkimuksen mukaan ennakoida jommankumman käymistä vieraissa.

Kaikista eniten uskottomuudesta kärsivät pariskunnat, joista molemmat pelkäävät tulevansa hylätyiksi.

Susan Krauss Whitbourne kirjoittaa Psychology Today -lehdessä, että tutkimuksen tuloksia pystytään selittämään eräänlaisella kiintymysteorialla. Riippuen kunkin lapsuuden kokemuksista, ihmisillä on yleensä kolme tapaa kiintyä: luottaen, huolestuneesti tai välttelevästi.

Luottavaisesti kiintyvät ihmiset uskovat yleensä kumppaninsa pysyvän myös uskollisena. Huoleestuneesti kiintyvät ihmiset puolestaan ovat monesti heitä, ketkä pelkäävät tulevansa hylätyiksi. Heidän keskuudessaan pettäminen on muita yleisempää. Välttelevästi kiintyvät puolestaan haluavat monesti pysyä itsenäisinä. Parisuhteissa, joissa jompikumpi edustaa välttelevää tyyppiä, on kaikista vähiten syrjähyppyjä.

Tutkimukseen osallistui 207 tuoretta avioparia, joita haastateltiin kuusi kertaa neljän vuoden aikana. Pariskunnilta kysyttiin muun muassa heidän kokemastaan epävarmuudesta suhteessaan ja avio-onnestaan.

Lähde: New York Daily News

Kilpailut

Uusimmat