Kuva: pxhere.com

Tee testi: Mikä taiteen tyylisuunta olet?

17.06.2019 10:40 - Katja Nygård

Onko taide sinulle elämä ja henkireikä? Entä oletko jonkin tietyn tyylisuuntauksen vankkumaton kannattaja? Se selviää tällä leikkimielisellä taidetestillämme.

Tee testi: Mikä taiteen tyylisuunta olet?

1/5: Millä aikakaudella olisit halunnut elää?

1400—1500-luvuilla
1700-luvulla
1800-luvulla
1900-luvun alussa
1900-luvun lopussa
Nykyinen on hyvä

2/5: Millaisesta taiteesta yleensä pidät?

Maalauksista ja veistoksista, joissa ihminen esitetään todenmukaisena ja kolmiulotteisena.
Moniulotteisesta ja kokeilevasta.
Ylevistä maisema-aiheista, kuten jylhistä vuorista tai kuohuvista koskista.
Tunteikkaasta, liioitellusta ja hieman melankolisesta.
Selkeästä, värikkäästä ja mainosmaisesta.
Yksinkertaisesta ja todenmukaisesta.

3/5: Kuka heistä on lempitaiteilijasi?

Leonardo da Vinci
Willam Turner
Andy Warhol
Gustave Courbet
Vincent Van Gogh
Pablo Picasso

4/5: Mikä näistä määritelmistä kuvaa sinua parhaiten?

Eteenpäin pyrkivä, muutosmyönteinen
Tunteellinen, henkinen, epätavallinen
Rajoja rikkova, edelläkävijä, nuorekas
Tavanomainen, arkipäiväinen, vähäeleinen
Liioitteleva, melankolinen, outo
Pelkistetty, kokeileva, uudistaja

5/5: Mikä näistä teoksista puhuttelee sinua eniten?

1. Vincent van Gog, Tähtikirkas yö, 1889. Kuva: pxhere.com, 3. (kubismi) Wäinö Aaltonen, Kubistinen Aleksis Kivi, 1950. Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Vesa Aaltonen., 4. Akseli Gallen-Kallela, Talonpoikaiselämää, 1887. Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Studio Tomi Aho., 5. Andy Warhol, Marilyn Diptych, 1962. Kuva: pxhere.com, 6. Quinten Massys, ateljee, Madonna ja lapsi, "Kirsikkamadonna”, 1500-luku. Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Yehia Eweis., 7. Hjalmar Munsterhjelm, Kuutamo Bärösundissa, 1870-luvun loppu. Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Vesa Aaltonen.
Laske tulos

Olet RENESSANSSI!

Renessanssi on sekä aikakausi että tyylikäsite, joka kirjaimellisesti tarkoittaa uudestisyntymää. Sen ihanteena pidettiin monipuolisesti sivistynyttä ja lahjakasta ihmistä (uomo universale), joka kykeni toimimaan tieteen ja taiteen alueilla.

Renessanssin aikana matematiikka ja anatomia olivat keskeisiä taideteoksen luomisen välineitä.

Taidehistoriassa renessanssi jaetaan varhaisrenessanssiin (1400-1500, Firenze) ja täysrenessanssiin (1500-luvun alku, Rooma).

Olet ROMANTIIKKA!

Tyylisuuntauksena romantiikka ajoittuu 1700-luvun lopulle ja 1800-luvun alkupuolelle. Romantiikka oli taidesuuntaus, joka vetosi tunteeseen ja mielikuvitukseen.

Romantiikka korosti myös ihmisen suhdetta luontoon, mutta oli sen lisäksi kiinnostunut myös yliluonnollisesta, sielullisesta ja tiedostamattomasta. Yksilön vapautta yhteiskunnan laitoksiin nähden korostettiin.

Romantiikan ajan taiteilija oli luova nero, uneksija ja haaveilija, jolla oli mystinen yhteys korkeampiin voimiin ja luontoon.

Olet IMPRESSIONISMI!

Impressionismi oli taidesuuntaus, joka vaikutti 1860-luvulta 1900-luvun alkuun. Sen ideana oli vangita vaikutelma eli impressio tietystä hetkestä jättäen epätarkan sommittelun ja yksityiskohdat toisarvoisiksi.

Impressionismi syntyi Pariisissa Ranskassa, missä luonnon valosta ja värien vaihtelusta kiinnostuneiden nuorten taiteilijoiden ryhmä nousi taidemaailman tietoisuuteen järjestämillään yhteisnäyttelyillä 1870- ja 1880-luvulla. Aluksi heidän luonnosmaista tyyliään ei ymmärretty vaan sitä pilkattiin, mutta 1890-lukuun mennessä impressionismista oli jo tullut taiteenostajienkin suosima taidesuuntaus.

Suuntaus on saanut nimensä Claude Monet'n maalauksesta, jota eräs kriitikko nimitti impressionistin tekemäksi. Impressionistit olivat aikansa vallankumouksellisia taiteessa, sillä he hylkäsivät perinteiset säännöt ja tekniikat.

Olet REALISMI!

Realismi oli kuvataiteissa ja kirjallisuudessa 1800-luvun puolenvälin suuntaus, joka alkoi Ranskasta. Realistien tavoitteena oli kuvata jokapäiväisiä hahmoja, tilanteita, ongelmia ja tapahtumia käyttäen todenmukaista kuvaamistapaa, jossa asioita pyrittiin kuvaaman sellaisina kuin ne elämässä olivat.

Realisteille oli tyypillistä suurieleisyyden ja klassisten muotojen hylkääminen ja korvaaminen arkipäiväisillä tai ”realistisilla” aiheilla. Realismin ihanne oli jumalien tai sankarien sijaan tavallinen talonpoika tai työläinen. Monet, joskaan eivät kaikki, realistit olivat samalla sosialisteja.

Olet NAIVISMI!

Naivistinen taide syntyi Länsi-Euroopassa 1900-luvun alussa taidesuuntaukseksi, jossa pyrittiin eroon taiteen teoreettisuudesta ja taiteen akateemisesta esteettisyydestä. Naivismi johdettiin ranskan sanasta naïve, mikä tarkoittaa lapsekasta, vilpitöntä ja luonnollista.

Naivistiseen taiteeseen päätyivät monet itseoppineet taiteilijat, jotka halusivat kuvaamisen olevan välitöntä ja vilpitöntä. Sellainen ilmaisu ei vaatinut pitkää taidekoulutusta, vaan sitä pystyi luomaan vaistoilla ja mielikuvituksella.

Olet EKSPERSSIONISMI!

Ekspressionismi on saksalaisen myöhäisromantiikan pohjalta 1910-luvulla ensimmäisen maailmansodan ilmapiirissä noussut modernistinen taidesuunta. Ekspressionismi ei ollut koulukunta sanan varsinaisessa merkityksessä, vaan edusti enemmänkin tyyliä "ei mestaria ja opetuslapsia".

Ekspressionismin esteettiset pyrkimykset olivat osittain romantiikalle vastakkaiset, osittain veivät eteenpäin romantiikan perintöä. Ulkoisen kuvaus sai väistyä ihmisen sisäisen todellisuuden ilmaisemisen tieltä, kuitenkin neron sisäisten tunneliikahdusten ilmaisu oli myös romantiikalle tyypillistä.

Ekspressionismi oli kiinnostunut tiedostamattomasta. Taideteoksen tuli olla sisäisen spontaani ilmaus, johon pyrittiin intuitioon luottaen. Perinteiset kauneuskäsitykset hylättiin: ekspressionistinen ilmaisu on hyvin voimakasta, usein groteskia ja pessimismin leimaamaa, väkivaltaistakin.

Olet KUBISMI!

Kubismi on pääasiassa maalaustaiteen ja kuvanveiston, sekä joissakin maissa taideteollisuuden ja arkkitehtuurin suuntaus 1900-luvun alussa. Nimeä käytettiin aluksi ironisena kommenttina.

Kubistisessa taiteessa esineet hajotetaan, analysoidaan ja kootaan uudelleen pelkistyneessä muodossa. Taiteilija kuvaa aiheen yhden kiinteän näkökulman sijasta samanaikaisesti monesta kulmasta yrittäessään esittää sen mahdollisimman täydellisesti.

Kubismin kehittivät Pablo Picasso ja Georges Braque. Kubismin katsotaan päättyneen ensimmäisen maailmansodan alkamisen (1914) aikoihin.

Olet POPTAIDE!

Pop-taide syntyi 1950-luvun puolivälissä Lontoon Institute of Contemporary Artin puitteissa kokoontuneen The Independent Groupin piirissä. Suurimman vastineensa suuntaus sai 1960-luvulla Yhdysvalloissa, jossa sitä on pidetty vastareaktiona abstraktille ekspressionismille.

Pop-taiteen ajatus perustui siihen havaintoon, että massoittain tuotetut kulutustavarat, elokuvat, mainokset ja popmusiikki olivat tulleet kaikkien jakamaksi arkipäivän kulttuuriksi. Niistä saatiin uuden taiteen ja estetiikan ainekset.

Pop-taiteen kuten popmusiikinkin tavoitteena oli ottaa haltuun mielikuvia populaarikulttuurista pikemminkin kuin taiteen elitistisestä kulttuurista.

Lähteet: Jyväskylän yliopisto, Sibelius Akatemian avoin yliopisto, Wikipedia

http://www2.siba.fi/historia/1900/index.html
https://naivistit.fi/mita-on-naivismi/
https://koppa.jyu.fi/avoimet/taiku/taidehistorian-aikajana/romantiikka/romantiikan%20ajan%20kuvataide

* pakollinen kenttä

Odota hetki.

Kiitos osallistumisestasi!

-->

Suosittelemme

Kilpailut

Uusimmat