Kaikki artikkelit

Hintojen korotus astuu voimaan maanantaina 3. kesäkuuta.
Vika ratajärjestelmässä sijaitsee Tikkurilassa.
Päivitys on tehty jo yli 60 prosenttiin kaikista kaukojunista.
Syynä viiden viikon junakatkokseen rantaradalla ovat Espoon kaupunkiradan rakennustyöt.
Junaliikenne harvenee huhtikuun alusta alkaen.
Ratavaurio vahingoitti laajasti VR:n kalustoa, mutta nyt iso osa kalustosta on tarkastettu.
Tärkeästä lisäyksestä voi olla merkittävä apu sairaskohtauksen sattuessa.
Junia joudutaan perumaan, jotta aiemmin tällä viikolla nähdyiltä runsailta myöhästyksiltä vältyttäisiin.
Junat myöhästelevät joistakin minuuteista moniin tunteihin.
Suunniteltu lakko pysäyttäisi junaliikenteen torstaina 14. joulukuuta yöjunia lukuunottamatta.
Lakossa ovat mukana myös JHL:n raideliikenteessä työskentelevät jäsenet.
Hinnankorotukset tulevat voimaan elokuun lopulla.
Vika vaikuttaa erityisen paljon Etelä-Suomessa.
Mitkään lähi- tai kaukojunat eivät liikennöi.
Neuvottelut jatkuvat, joten lakon toteutuminen ei ole vielä varmaa.
Muutos on ottanut aikansa, mutta se on nyt nähtävillä vr:n sivuilla ja VR Matkalla -sovelluksessa.