Helsinkiin saapui hengenpelastaja-taksi - ehtii uhrin luokse jopa nopeammin kuin ambulanssi?

06.10.2016 08:30 - Teknavi / Mikko Autio

Taksitarkastajat liikkuvat paljon, ja voivat päästä huomattavasti varsinaista ensihoitohenkilökuntaa nopeammin apua tarvitsevan luokse.

Suomessa tapahtuu vuosittain noin 3 500 äkillistä sydänpysähdystä sairaalan ulkopuolella. Näissä tilanteessa vasteaika ja ensiavun saaminen paikalle mahdollisimman nopeasti on ensiarvoisen tärkeää. Perinteisen puhallus-painanta-elvytyksen lisäksi entistä useammasta paikasta löytyy maallikoille suunnattu defibrillaattori, jonka käyttö parantaa huomattavasti potilaan selviytymismahdollisuuksia.

Yleisiltä paikoilta löytyvät laitteet ovat helppokäyttöisiä ja ne myös opastavat laitteen käytössä jatkuvasti puheella ja tekstillä. Näiden käyttöä ei siis kannata pelätä, ja rohkealla toiminnalla voi pelastaa ihmishengen. Suomessa laitteita löytyy lähinnä isoista ostoskeskuksista sekä isoilta työpaikoilta. Esimerkiksi Ruotsissa laitteita on noin 11 000, ja siihen määrään Suomessa on vielä matkaa.

Nyt Helsingin seudulla laitteiden määrä lisääntyy yhdellä. Taksi Helsinki ja Suomen Ammattiliikenne Akatemia ovat käynnistäneet pilottihankkeen, jossa Helsingin taksitarkastajan autoon on sijoitettu niin sanottu ”Deffa”. Laitteen käyttöön koulutetut taksitarkastajat liikkuvat paljon, ja voivat päästä huomattavasti varsinaista ensihoitohenkilökuntaa nopeammin apua tarvitsevan luokse. Tilastojen mukaan suurin osa sydänpysähdyksistä tapahtuu välillä kello 07-13, jolloin ihmisiä on paljon liikkeellä.

Tästä mahdollisesti ihmishenkiä pelastavasta pilottihankkeesta kerätään kokemuksia laitteen käytöstä. Taksi Helsingin toiminnanjohtaja Anssi Roitton mukaan tavoitteena on luonnollisesti kasvattaa laitteistomäärää tulevaisuudessa.

Deffibrillaattori kulkee kätevässä kantolaukussa.

Yhteistyössä Teknavi

Kilpailut

Uusimmat