Kuva: Shutterstock

Uuden laskelman mukaan erityisesti yksi tekijä on merkittävä syy ennenaikaisten kuolemien taustalla

26.05.2024 10:15 - Jasmin Mikkilä / jasmin.mikkila@bauermedia.fi

Maailmanterveysjärjestö WHO on todennut alkoholin olevan yli 200 sairauden tai terveydentilan taustasyynä.

Alkoholin käytöllä on suuria terveysriskejä, ja se on yksi merkittävmmistä syistä ennenaikaisten kuolemien taustalla. Vuosittain Suomessa menetetään ennenaikaisesti yli 37 000 elinvuotta alkoholin vaikutuksesta ottaen huomioon myös epäsuorat kuolemat. 

Alkoholista on tiedetty jo kauan, että se aiheuttaa merkittävän määrän ennenaikaisia kuolemia Suomessa sekä Euroopassa. Usein kuitenkin tarkastellaan vain suoraan alkoholin aiheuttamia kuolemia, mutta maailmanterveysjärjestö WHO on todennut alkoholin olevan myös epäsuorasti yli 200 sairauden tai terveydentilan taustasyynä. Tämä lisääkin yhteiskunnan tautitaakkaa sekä ennenaikaista kuolleisuutta.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT sekä konsultointipalvelu FCG laativat katsauksen, jossa tarkastellaan alkoholin myötä aiheutuneita menetettyjä elinvuosia Suomessa ottaen huomioon myös epäsuorat kuolemat. Tuoreessa laskelmassa huomioidaan muun muassa syövät, verisuonisairaudet sekä itsemurhat, joissa alkoholi on ollut merkittävänä tekijänä. Suorien kuolemien lisäksi yli 12 500 elinvuotta menetetään epäsuorien alkoholikuolemien takia. 

Alkoholi aiheuttaa katsauksen mukaan Suomessa noin 8,8 prosenttia kaikista ennenaikaisesti menetetyistä elinvuosista. Se aiheuttaa myös 7,3 prosenttia kaikista menetetyistä toimintakykyisistä vuosista. Vältettävissä olevissa ennenaikaisesti menetetyissä elinvuosissa alkoholilla on keskeinen rooli 22 prosentin osuudella. Alkoholilla on myös paljon yhteiskunnallisia vaikutuksia.

- Arvioitaessa alkoholin yhteiskunnallisia vaikutuksia on tärkeää huomioida sekä suorat että epäsuorat alkoholikuolemat. Kuolemien lukumäärien sijaan on myös hyvä laskea menetettyjä elinvuosia, jolloin huomioidaan, minkä ikäisenä kuolema on tapahtunut, kommentoi FCG:n liiketoimintajohtaja, asiantuntijalääkäri Emma Kajander.

Väestömäärään suhteutettuna elinvuosia menetetään eniten Kymenlaaksossa, Pohjois-Karjalassa sekä Kainuussa, ilmenee FCG:ltä EHYT ry:n tilaamasta tuoreesta katsauksesta. Katsauksessa otetaan ensimmäistä kertaa huomioon sekä suorien että epäsuorien alkoholikuolemien vaikutukset elinvuosien menetyksiin.

Alkoholipolitiikkaa olisi välttämätöntä tukea

Elinvuosien menetyksillä viitataan merkittäviin taloudellisiin sekä inhimillisiin haittoihin yhteiskunnalle, koska elinvuodet ovat pois työ- ja toimintakyvystä. Vaikutukset voivat näkyä esimerkiksi pääoman menetyksinä sekä terveydenhuollon kasvavana tarpeena. Alkoholipolitiikkaa olisi siis välttämätöntä tukea suomalaisen yhteiskunnan, kansantalouden ja -terveyden takia. Tämä edistäisi väestön terveyttä ja vähentäisi mahdollisia alkoholin myötä menetettyjä elinvuosia.

- Olisi syytä arvioida, miten ennenaikaisia alkoholikuolemia voitaisiin ehkäistä. Kustannusvaikuttavia keinoja ovat alkoholin saatavuuden rajoittaminen, hinta- ja veropolitiikka sekä markkinoinnin rajoitukset. Hallituksen ei tule edistää alkoholipolitiikkaa, jolla suomalaiselle kansantaloudelle ja -terveydelle koituvat kustannukset ja muut alkoholihaitat lisääntyvät. Lisäksi poliittisessa päätöksenteossa tulee olla käytettävissä realistinen kuva alkoholin aiheuttamista kustannuksista yhteiskunnalle kokonaisuutena. Tällaisen kustannuslaskelman tekemiselle olisi kohdennettava riittävät resurssit”, sanoo Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toiminnanjohtaja Juha Mikkonen.

Kuolleisuutta tarkasteltiin laskelmassa siten, että siinä huomioitiin, minkä ikäisenä kuolema on tapahtunut ja lasketaan menetetyt elinvuodet suhteessa kypsään elämään. Esimerkiksi kun 25-vuotias menehtyy, sen laskettiin tarkoittavan 50 ennenaikaisesti menetettyä elinvuotta. Tautitaakkaa taas tarkasteltiin siten, että siinä huomioitiin sekä menetetyt elinvuodet että sairauden takia vajaakuntoiset eletyt elinvuodet.

Lue myös: Lähes puolet alaikäisistä hankkii alkoholijuomansa sosiaalisen median avulla, kertoo selvitys

Lue myös: Kuolleisuus maksasairauksiin nousussa - jo pieni määrä alkoholia voi aiheuttaa riskin, jota moni ei tiedä

Lue myös: Alkoholittomat oluet testissä, kaksi olutta nousi ylivoimaiseen voittoon - "Erinomainen janojuoma"

Lähde: EHYT

Kilpailut

Uusimmat