Tutkijat löysivät tieteellistä näyttöä - rukouksella parantava voima?

01.05.2013 19:45 - Reetta Haverinen

Amerikkalaistutkijoiden mukaan korkeampaan voimaan uskominen edistää psykiatrisesti sairaiden potilaiden paranemisprosessia.  

Uusi amerikkalaistutkimus väittää, että ne psyykkisesti sairaat ihmiset, jotka uskovat korkeamman voiman olemassaoloon, paranevat psykiatrisen hoitojaksonsa aikana todennäköisemmin kuin ateistit. Tutkimus toteutettiin belmontilaisen McLeanin sairaalan toimesta ja siihen osallistui 159 potilasta. Tutkijat selvittivät potilaiden suhtautumista uskonasioihin ja sitä millä tavoin he suhtautuvat hoidon aloittamiseen ja mikä oli hoitojakson lopputulos.

Tutkijat sanovat koetulosten kertovan, että korkeampaan voimaan uskominen parantaa huomattavasti psykiatrisen hoitojakson lopputuloksia ja edistää toipumista. Usko ei pelkästään edistänyt potilaiden psyykkistä hyvinvointia, vaan se myös vähensi masennusoireiden ja itsensä vahingoittamisen riskiä. Tutkimuksen mukaan ateistipotilaat hyötyivät hoidoista kaksi kertaa vähemmän.

Jo aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että rukoilulla on vaikutusta ihmisten terveydentilaan. Esimerkiksi San Franciscon yleissairaalassa suoritetussa tutkimuksessa, johon osallistui 393 sydänsairauspotilasta havaittiin, että potilaiden puolesta rukoileminen edisti heidän paranemisprosessiaan.

Niiden potilaiden joukossa joiden puolesta rukoiltiin, esiintyi vähemmän komplikaatioita ja keuhkotulehdustapauksia. Kyseiset potilaat myös tarvitsivat niukemmin lääkehoitoa. Nämä potilaat lisäksi toipuivat nopeammin ja kotiutuivat muita potilaita aikaisemmin.

Lähde: Daily Mail

Kilpailut

Uusimmat