Kuva: SHUTTERSTOCK

Mitä eroa on tyylillä, muodilla ja trendeillä?

28.02.2023 11:15 - Rebekka Silvennoinen / rebekka.silvennoinen@bauermedia.fi

Käsitteet tyyli, muoti ja trendi liittyvät vahvasti toisiinsa ja ovat osittain limittäin.

Tyyli

”Muoti vaihtuu, mutta tyyli pysyy” kuuluivat muodin legendan Coco Chanelin sanat 1930-luvulla. Tämä lausahdus kiteyttää hyvin tyylin suhteen muotiin – tyyli on muotia pitkäkestoisempaa ja laajempaa.

Tyyli voi olla pitkäaikainen mieltymys pukeutua tietyllä tapaa ja tietyin reunaehdoin. Yksilön tyyli on sellainen, joka pysyy, vaikka se ei olisi massojen suosiossa. Tyylillä yksilö voi heijastaa persoonaansa ja identiteettiään. Tyyli on valinta vallitsevista muodeista ja se voi muuttua ajan kuluessa.

Muoti

Muoti on jonakin ajankohtana vallitseva makusuunta, suosiossa oleva tyyli tai yleinen tapa. Muoti on siis vallitsevaa tai suuressa suosiossa oleva tyyli tai makusuuntaus. Kysymyksen, mikä on nyt muodikasta, voisi yhtä hyvin esittää myös näin: mikä on nyt vallitseva makusuunta eli mitä yleisesti pidämme nyt hienona ja hyväksyttävänä?

Muoti liittyy vahvasti sosiaaliseen hyväksyntää ja ryhmäkäyttäytymiseen. Voimme liittää itsemme tiettyihin sosiaalisiin ryhmiin ja statuksiin muotivalinnoillamme. Muoti voi olla keino hakea yleistä hyväksyntää ja ryhmään kuulumisen tunnetta. Muodilla on eräänlainen statustehtävä elämässämme.

Muodilla on oma kiertokulkunsa ja muoti-ilmiöiden leviäminen tapahtuu useiden vaiheiden kautta. Yksinkertaisimmillaan vaiheet voi jaotella kolmeen: ensin muoti syntyy hiljaisista signaaleista ja sen omaksuvat edelläkävijät. Tämän jälkeen suuri massa omaksuu suuntauksen ja muodista tulee valtavirtaa. Muodin levittyä laajalle, ovat edelläkävijät jo hylänneet kyseisen muodin ja siirtyneet seuraavaan. Koska muodissa melkeinpä kaikki on jo keksitty, kierrättää se vanhoja ideoita uudelleen sykleittäin.

Trendi

Trendit ovat lyhyempiä suuntauksia tai virtauksia muodissa. Trendit edustavat lyhytikäistä muotia ja ne omaksutaan ja hylätään nopeasti. Trendit edustavat vahvasti sesonkiajattelua. Trendinä voi olla esimerkiksi väri, kuosi, siluetti tai materiaali. Trendit voivat saada alkunsa heikosta signaalista, esimerkiksi näytöslavoilta tai katumuodista, tai ne voivat olla suunniteltuja jo monia vuosia etukäteen. Trendit vaikuttavat ostokäyttäytymiseemme ja trendien nopea vaihtuminen johtaa kulutuksen kasvuun. Pikamuoti ja nopeat tuotantoketjut mahdollistavat nopean reagoinnin ja uusi trendi voidaan saada kauppoihin alle kuukauden sisällä ideasta.

Kilpailut

Uusimmat