Näin videopelit vaikuttavat aivoihisi - vaikutukset näkyvät jo viikossa!

11.03.2012 23:02 -

Videopelit vaikuttavat sekä positiivisesti, että negatiivisesti ihmisten aivoihin. Online Universities -sivustolla havainnollistettiin muutaman esimerkin avulla, miten videopeleissä toistuvat toiminnot ja niiden jatkuva pelaaminen vaikuttavat aivojen eri osiin.

Videopelejä voidaan käyttää esimerkiksi koulutuksessa, sillä niiden avulla on helppo kerrata opittua. Toistuvia toimintoja sisältävien pelien pelaaminen vahvistaa aivosolujen välisiä hermoratoja, ja parantavat siten muistia ja oppimiskykyä.

Loogisten pelien, kuten tetriksen pelaaminen puolestaan vahvistaa päätösten tekemistä kontrolloivan otsalohkon toimintaa. Pelit voivat myös parantaa suuntavaistoa sekä koordinaatio- ja ongelmanratkaisukykyä. Pelaamisen aikana aivoissa vapautuu dopamiinia, välittäjäainetta, joka aiheuttaa mielihyvän tunteen ja osallistuu tunteiden säätelyyn.

Peleillä on kuitenkin myös negatiivisia vaikutuksia. Tutkimuksen mukaan paljon pelaaville henkilöille voi pahimmillaan kehittyä jopa niin kutsutut "videopeliaivot", jolloin aivot ikään kuin erikoistuvat pelaamiseen. Otsalohkon tärkeimmät osat saattavat tällöin jäädä liian vähäiselle käytölle, mikä voi ilmetä mielialan vaihteluina ja aggressiivisena käytöksenä, joka voi jatkua myös pelin lopettamisen jälkeen.

Pelissä aseen laukaiseminen vaikuttaa aktivoivasti aivoissa alueeseen, joka säätelee havainnointia ja suunnittelua. Samalla toiminta kuitenkin vähenee alueella, jota ihminen käyttää tunteellisten konfliktien ratkaisemiseen. Tämä johtuu kenties siitä, että pelaaja pyrkii vaimentamaan väkivallasta johtuvan tunnepohjaisen reaktion.

Jo viikossa väkivaltapelien pelaaminen voi johtaa tunteellisista toiminnoista vastaavan vasemman aivopuoliskon aktiivisuustasoon laskevasti. Väkivaltapelejä pelaavat ovat myös levottomampia ja heillä on usein aggressiivisia ajatuksia ja tunteita.

Lähde: Online Universities

Kilpailut

Uusimmat