Veripalvelu etsii harvinaisen veriryhmän omaavia - vain murto-osa väestöstä luovuttaa

Uusimmat

Uusilla menetelmillä harvinaisia veriryhmiä on helpompi seuloa.
Tyttöjen mielenterveysongelmat ovat vain yleistyneet viime vuosina.
Sairastavuuteen vaikuttavat myös epäsuorasti monet alueelliset tekijät.
Vaikean maksasairauden riskitekijöitä ovat nautitun alkoholin märään lisäksi myös sukupuoli, perimä sekä metaboliset riskitekijät.
Muista poiketen hammaslääkäripalveluiden hinnat ovat laskeneet aiemmasta.
Joka kolmas nainen maailmassa kokee lähisuhdeväkivaltaa. Lähisuhdeväkivalta tapahtuu pääosin piilossa ja uhreilla on korkea kynnys puhua aiheesta sekä hakea apua.
Unohdettu liikuntamuoto edistää tutkitusti terveyttä ja on helppo ottaa osaksi arkirutiineja.
Mahdolliset riskit johtuvat todennäköisesti perimästä tai kasvuympäristöstä eivätkä parasetamolista, tutkimus osoittaa.