Yllättävä tutkimustulos: Naisten onnellisuus perinnöllistä

21.11.2012 08:15 - Heli Thoren

Aivoista löytyvällä MAOA-entsyymillä todettiin olevan vaikutusta onnellisuuteen - mutta vain naisten osalta.

Onnellisuutta tavoittelee varmasti jokainen tavalla tai toisella. Jälleen yksi uusi tutkimus on sukeltanut onnen saloihin. Tällä kertaa saatiin selville se, että naisten onnellisuus saattaa olla perintötekijöistä kiinni.

Asiaa tutki University of South Florida, Columbia University sekä National Institutes of Health. Tutkijat kartoittivat onnen geneettisyyttä 193 naisen ja 152 miehen osalta. Tutkimus osoitti, että miesten osalta geneettisyys ei määritellyt kykyä olla onnellinen, mutta naisten osalta sillä oli yllättäen merkitystä.

Entsyymi auttaa onneen

Naiset, kenen aivoista löydettiin monoamiinioksidaasi eli MAOA-entsyymiä, olivat onnellisempia kuin naiset, kenen aivoista tätä entsyymiä ei löydetty lainkaan tai niin suuria määriä. Tutkimuksessa huomattiin myös se, että ne kenellä entsyymiä ei havaittu, olivat alttiimpia sairastumaan esimerkiksi alkoholismiin.

Tutkimus jätti epäselväksi sen, että miksi MAOA ei vaikuttanut miesten onnellisuuteen samalla tavoin kuin naisten. Tutkijat epäilevät syyksi testosteroni-hormonia.

Mielihyvähormonien innoittaja

Se, että juuri MAOA-entsyymi on onnen kannalta niin merkittävä johtuu siitä, että se vaikuttaa mielihyvähormoneiden muiden muassa dopamiinin ja serotoniinin määrään aivoissa. Tutkijat kuitenkin muistuttavat, että geneettisyys ja se, kuinka paljon entsyymiä aivoista löytyy, ovat vain osatekijöitä onnellisuudessa. Myös ympäristötekijät ovat suuri syy onneen tai onnettomuuteen, ja niihin jokaisella on suurempi mahdollisuus itse vaikuttaa.

Lähde: Uber-facts.com

Kilpailut

Uusimmat