Kaikki artikkelit

Muun muassa työtuntien venyminen on ravintolassa valitettavan yleistä.
Suomalaiset arvostavat muun muassa etätyömahdollisuutta sekä palkkatasoa.
Useat eri työntekijät raportoivat kohtaamastaan epäasiallisesta kohtelusta sekä kohtuuttomasta työmäärästä.
Hygienitaso kahviloiden keittiössä on ollut todella alhainen.