Kuva: Shutterstock

Kysyimme puolueiden nuorisojärjestöiltä tasa-arvosta - kolme epäkohtaa nousi yli muiden

28.06.2019 10:15 - Henna Koste

Mielipiteet jakautuvat rajustikin esimerkiksi translain suhteen.

Tällä viikolla vietetään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen teemaviikkoa: Pride-viikkoa! Viikkoon mahtuu paljon teemaan sopivia tapahtumia luennoista puistojuhlaan. Koska tasa-arvoasiat saavat arvoistaan huomiota etenkin Pride-viikolla, kysyimme puolueiden nuorisojärjestöjen johtajilta mielipiteitä kolmeen tasa-arvokysymykseen. 

Kuinka hyvin mielestäsi tasa-arvo toteutuu Suomessa?

Mikä on yksittäinen epäkohta tasa-arvoasioissa, joihin haluaisit puuttua?

Mikä on järjestönne kanta translain uudistamiseen?

Mikkel Näkkäläjärvi, Demarinuorten puheenjohtaja

Kuinka hyvin mielestäsi tasa-arvo toteutuu Suomessa?

1. Suomi on maailman tasa-arvoisimpia maita, mutta ei Suomikaan ole täysin tasa-arvoinen. Meillä on edelleen paljon parannettavaa muun muassa sukupuolten tasa-arvon, vähemmistöjen oikeuksien ja taloudellisen tasa-arvon suhteen.

Mikä on yksittäinen epäkohta tasa-arvoasioissa, joihin haluaisit puuttua?

2. Lapsiköyhyys. Köyhien lasten määrä on noussut jo yli 150 000 lapseen, mikä on käsittämättömän suuri määrä. Köyhyys lapsena syrjäyttää usein harrastuksista ja kaveriporukoista. Lasten ja nuorten tulevaisuuden näkymien vahvistaminen on tärkeimpiä asioita, mitä politiikassa pitää tehdä.

Mikä on järjestönne kanta translain uudistamiseen?

3. Transihmisten pakkosterilisaatio on räikeä ihmisoikeusloukkaus. Demarinuoret kannattaa syrjivän translain uudistamista. Mielestämme sukupuolen juridisen vahvistamisen ikärajaa on laskettava tai se on poistettava. Lisäksi valtion pitäisi tehdä virallinen anteeksipyyntö ja maksaa korvauksia Suomessa pakkosteriloiduille transihmisille.

Hanna-Marilla Zidan, Vasemmistonuorten puheenjohtaja

Kuinka hyvin mielestäsi tasa-arvo toteutuu Suomessa?

1. Suomi on ollut aikoinaan tasa-arvon edelläkävijä maa, vaikka kansainvälisesti olemme kärkijoukossa emme ole pitkään aikaan olleet tasa-arvon edelläkävijöitä. Verrattuna muihin pohjoismaihin ovat tasa-arvouudistukset tulleet jälkijunassa muun muassa koskien translakia, palkkalakia. Meillä on paljon työnsarkaa mitä tulee yksilön itsemäärämisoikeuden kunnoittamiseen oli kyse translain, aborttilain tai seksuaalirikosten määritelmien uudistamisessa.

Positiivista on se, että uudessa hallitusohjelmassa on lähdetty toteuttamaan monia pitkään odotettuja tasa-arvouudistuksia, mutta jos haluamme jälleen tasa-arvon edelläkävijämaaksi on tehtävä enemmän.

Mikä on yksittäinen epäkohta tasa-arvoasioissa, joihin haluaisit puuttua?

2. Seksuaalirikoksia koskevan lainsäädäntömme uudistaminen niin, että keskiössä olisi itsemäärämisoikeuden kunnioittaminen. Aloitin kansalaisaloitteen Suostumus2018 asiasta, sillä seksuaalinen itsemääräämisoikeus on perustavaa laatua oleva ihmisoikeus. Toivon, että uudistus ajetaan hyvässä, tasa-arvoa sekä uhrien oikeuksia nykyistä paremmin kunnioittavassa muodossa läpi eduskunnassa.

Mikä on järjestönne kanta translain uudistamiseen?

3. Kannatamme translain kokonaisuudistusta ja olemme iloisia, että pitkän ajan jälkeen translain kokonaisuudistus aloitetaan. Haluaisimme kuitenkin myös, että uudistuksen yhteydessä juridinen korjaus ulotettaisiin koskemaan nuoria. Lainsäädännön tulee kunnioittaa nuorten itsemäärämisoikeutta, eli myös oikeutta määritellä oma sukupuoli-identiteettinsä. Se, että nuorella on oikeus määritellä itse sukupuoli-identiteettinsä ei ole keneltäkään pois.

Frida Sigfrids, RKP-nuorten puheenjohtaja

Kuinka hyvin mielestäsi tasa-arvo toteutuu Suomessa?

1. Tällä hetkellä tasa-arvo mielestäni ei toteudu riittävissä määrin. Sukupuolten välisen tasa-arvon ongelmia näkyy esimerkiksi palkkaeroissa, kun taas muun sukupuolisia tai seksuaalivähemmistöihin kuuluvat kohtaavat eriarvoisuutta arjessaan.

Mikä on yksittäinen epäkohta tasa-arvoasioissa, joihin haluaisit puuttua?

2. Jos tasa-arvolla viitataan sukupuolten väliseen tasa-arvoon niin kuin se Suomessa yleensä tarkoittaa, haluaisin parantaa kaikkien sukupuolten yhtäläisiä mahdollisuuksia. Se tarkoittaa että kaikilla sukupuolesta riippumatta tulee olla samat mahdollisuudet edetä työelämässä ja saada sama palkka samasta työtaakasta.

Jos minun on nostettava erikseen yksittäinen epäkohta tasa-arvoasioissa nostaisin mahdollisuuden suorittaa asevelvollisuus. Meidän on muutettava asevelvollisuus niin, että sinne valitaan ne henkilöt, jotka ovat motivoituneempia ja parhaiten sopivia - sukupuolesta riippumatta.

Mikä on järjestönne kanta translain uudistamiseen?

3. Suomessa tarvitaan translain kokonaisuudistus. Hallituksen tekemät muutokset ovat menossa oikeaan suuntaan mutta eivät ole riittävät. Hallitus on poissulkenut nuorten mahdollisuuden vaikuttaa omaan sukupuoleensa. Myös nuorilla tulee olla valtaa päättää omasta kehostaan. 

Asseri Kinnunen Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja

Kuinka hyvin mielestäsi tasa-arvo toteutuu Suomessa?

1. Tasa-arvo toteutuu Suomessa pääasiassa hyvin. Joitakin ongelmia kuitenkin on: esimerkiksi huoltajuuskiistoissa miehet häviävät poikkeuksellisen usein.

Mikä on yksittäinen epäkohta tasa-arvoasioissa, joihin haluaisit puuttua?

2. Sukupuolikiintiöt ovat yksi suuri epäkohta. Tehtäviin pitäisi valita ihmiset lähtökohtaisesti pätevyyden perusteella, eikä sukupuolen. Myös ulkomaalaisten ja vähemmistöjen suosiminen "positiivisen erityiskohtelun" nimissä on epäkohta.

Mikä on järjestönne kanta translain uudistamiseen?

 3. Vastustamme sitä. Translain uudistuksen yksi surkeimmista osista on, että sen mennessä läpi, sukupuoli olisi jatkossa ilmoitusasia. Meille asia on selkeä - sukupuoli on biologinen asia eikä mikään fiiliskysymys. Nuorten mielenterveyspalveluihin olisi syytä lisätä varoja.

Monissa puolueiden nuorisojärjestöissä nähdään epäkohtana se, että asevelvollisuus koskee vain miehiä. (kuva: Shutterstock)

Ali-Reza Abdali, Kokoomusnuorten puheenjohtaja

Kuinka hyvin mielestäsi tasa-arvo toteutuu Suomessa?

1. Kokoomusnuorten mielestä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat Suomessa kohtuullisen hyvin koko maailman mittakaavassa. Tehtävää kuitenkin on esimerkiksi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien toteutumisessa.

Kokoomusnuoret haluaa rakentaa Suomea, jossa jokaisella ihmisellä on yhdenvertaiset mahdollisuudet tavoitella menestystä, onnellisuutta ja hyvää elämää riippumatta sosioekonomisesta taustasta, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta tai muista lähtökohdista.

Mikä on yksittäinen epäkohta tasa-arvoasioissa, joihin haluaisit puuttua?

2. Kokoomusnuorten näkökulmasta suurin yksittäinen tasa-arvoon liittyvä epäkohta on vain miehiä koskeva yleinen asevelvollisuus. Kokoomusnuoret kannattaa asevelvollisuuden ulottamista koskemaan kaikkia 18-60-vuotiaita sukupuolesta riippumatta. Sivistyneessä yhteiskunnassa vapaudet, vastuut ja velvollisuudet eivät määräydy sukupuolen perusteella.

Mikä on järjestönne kanta translain uudistamiseen?

3. Kokoomusnuoret kannattaa translain uudistamista. Kokoomusnuorten ajama politiikka perustuu vahvasti yksilönvapauden ja mahdollisuuksien tasa-arvon edistämiseen. Siksi on johdonmukaista kannattaa politiikkatoimia, jotka tähtäävät ihmisten yhdenvertaiseen kohteluun sekä siihen, että erilaiset ihmiset voivat tavoitella omanlaistaan hyvää elämää. 

Kaikki ihmiset poikkeavat toisistaan lukemattomin eri tavoin, joten yhteiskunnan ei tule pakottaa ihmisiä samaan muottiin, vaan kannustaa kutakin toteuttamaan itseään. Yhteiskunnan ei tule rajoittaa ihmisten vapautta tehdä yksilöllisiä valintoja enempää kuin on välttämätöntä muiden ihmisten vapauden turvaamiseksi. 

Aleksi Sarasmaa puheenjohtaja, KD Nuoret

Kuinka hyvin mielestäsi tasa-arvo toteutuu Suomessa?

1. Tasa-arvo toteutuu Suomessa mielestäni varsin hyvin. Suomella on pitkä historia tasa-arvon edistäjänä ja mallimaana. Parannettavaa kuitenkin löytyy ja meidän täytyy jatkuvasti tehdä töitä tasa-arvon edistämiseksi.

Mikä on yksittäinen epäkohta tasa-arvoasioissa, joihin haluaisit puuttua?

2. Riittävän palkkatasa-arvon saavuttamiseen on Suomessa vielä matkaa ja sitä on pyrittävä edistämään. Toinen varmasti lähitulevaisuudessa puhuttava tasa-arvo kysymys on tällä hetkellä vain miehiä koskeva pakollinen asepalvelus.

Mikä on järjestönne kanta translain uudistamiseen?

3. KD Nuoret kannattaa translain uudistamista siten, että sterilisaatiovaatimuksesta luovutaan. Muilta osin emme näe tarvetta uudistaa nykyistä lainsäädäntöä.

Sameli Sivonen, Vihreiden nuorten puheenjohtaja

Kuinka hyvin mielestäsi tasa-arvo toteutuu Suomessa?

1. Suomi on monella mittarilla tasa-arvokysymyksissä maailman huippuluokkaa. Silti meillä on myös valtavasti parantamista monissa kysymyksissä. Esimerkiksi naisen euro on tällä hetkellä vain 76 senttiä. Tämä tarkoittaa, että mies saa keskimäärin lähes kolmasosan enemmän palkkaa kuin nainen. Samalla 500 suurimman pörssiyrityksen johdossa on vain 37 naista. Joka kolmas nainen on kokenut väkivaltaa parisuhteessa. Sukupuolivähemmistöillä ei vieläkään ole samat oikeudet ja mahdollisuudet kuin suurimmalla osalla väestöstä esimerkiksi adoption osalta. Kolmatta sukupuolta ei vielä tunnusteta ja translain uudistus on vielä tekemättä.

Arkipäivän rasismi ja rasistiset rakenteet yhteiskunnassa vaikeuttaa monien maahanmuuttajien mahdollisuuksia niin työllistymisen kuin vaikkapa asunnon saamisenkin osalta. EU:n ainoan alkuperäiskansan, saamelaisten, mahdollisuudet vaikuttaa heihin kohdistuviin päätöksiin ovat edelleen heikot ja ILO169-sopimuksen ratifiointi on vielä tekemättä.

Myös kielivähemmistöjemme oikeuksien toteutumisessa on paljon tekemistä esimerkiksi saamen-, karjalan- ja viittomakielisten osalta. Nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä kohtelee sukupuolia hyvin epätasa-arvosesti. Myös sukupolvien välinen tasa-arvo on menossa heikompaan suuntaan, kun kasvavien eläkemenojen maksu tippuu nuorten harteille samaan aikaan kun useat edelliset hallitukset ovat leikanneet nuorten toimeentulosta ja koulutuksesta.

Mikä on yksittäinen epäkohta tasa-arvoasioissa, joihin haluaisit puuttua?

2. Translain uudistuksen lisäksi haluaisin nostaa esiin myös asepalveluksen uudistamisen. Niin tasa-arvon kuin ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta olisi ehdottoman tärkeää, että Suomessa siirryttäisiin kaikkia sukupuolia yhtäläisesti kohtelevaan ja vapaaehtoiseen asepalvelukseen.

Mikä on järjestönne kanta translain uudistamiseen?

3. Translain kokonaisuudistus tulee saattaa maaliin tällä hallituskaudella. Translaki tulee korjata ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi: pakkosterilisaatio tulee lakkauttaa, jokaiselle taata oikeus määrittää oma sukupuolensa ja sukupuolen korjaus mahdollistaa myös alle 18-vuotiaille.

Emme tavoittaneet Keskustanuorista ketään vastaamaan kyselyyn. 

Muistetaan, että tasa-arvoasiat ovat tärkeitä aina, ei vain Pride-viikolla. 

Lue myös: Roope Salminen jakoi suutelukuvan: "Kenellekään ei kuulu pätkän vertaa kenen kanssa rakkautesi jaat"

Lue myös: Finlayson nosti someraivon kampanjallaan: "naiset maksavat jokaisesta eurosta vain 83 senttiä"

Kilpailut

Uusimmat