Kuva: Shutterstock

Tutkimuksessa selvitettiin yleisimmät syyt epätasa-arvon kokemuksille työpaikalla

23.11.2023 21:15 - Sanni Seppä / sanni.seppa@bauermedia.fi

Kokemukset liittyvät muun muassa ammattiasemaan ja ikään.

Vastuullinen työpaikka 2023 –tutkimuksen vastauksista selviää, että mitä matalammalla suomalainen on työpaikkansa hierarkiassa, sitä tyytymättömämpi hän on työssään. Sen sijaan ylimmät johtajat ovat työssään tyytyväisimpiä. Tutkimukseen osallistui 4941 työssäkäyvää suomalaista. Epätasa-arvon kokemuksista kysyttiin yleisesti työnantajan palveluksessa, eikä niiden tarvinnut kohdistua vastaajaan itseensä. 

Vastaajista naisia oli 48 prosenttia, miehiä 47 prosenttia ja 5 prosenttia ei halunnut määritellä sukupuoltaan. IRO Research toteutti tutkimuksen tammi-syyskuussa 2023. Vastaajat jakautuivat 4 ammattiasemaan: toteuttava osasto, asiantuntijat sekä toimihenkilöt, väliportaan esihenkilöt ja ylin johto. 

– Duunareista joka neljäs kokee, että työnantaja ei kohtele kaikkia työntekijöitään yhdenvertaisesti. Se on yhdenvertaisuuslain vastaista. Puolestaan ylimmistä johtajista 81 prosenttia näkee kaikkia kohdeltavan yhdenvertaisesti. Johtajien ja duunarien näkemysten välillä on siis 56 prosentin kuilu, Oikotie Työpaikkojen johtaja Päivi Salminen-Kultanen sanoo Oikotien tiedotteessa. 

Tutkimuksessa eniten syrjimiskokemukset liittyivät ammattiasemaan ja toiseksi eniten työsopimusmalliin. Työsopimusmalli tarkoittaa työsuhteen vakinaisuutta, määräaikaisuutta tai osa-aikaisuutta. 

– Jo kaksi yleisintä syrjimiskokemuksen syytä selittävät eroavaisuutta, joka Suomessa on duunarien ja johtajien välillä. Kun valtaosa epätasa-arvoa kokeneista on duunareita ja yleisin syy on ammattiasema, joukossa tuskin on montaa johtajaa. Ja koska johtajien työsopimukset tapaavat olla kokopäiväisiä ja vakinaisia, heistä tuskin moni kokee epätasa-arvoa työsuhteen laatuun liittyen, Salminen-Kultanen kertoo. 

(kuva: Shutterstock)

Kolmanneksi eniten kokemukset liittyivät työssäolovuosien lukumäärään. Myös ikä ja sukupuoli nousivat listan kärkisijoille. Ikäryhmistä eniten epätasa-arvon kokemuksia työsuhteessa on 45–54-vuotiailla. Heistä 21 prosenttia kokee työpaikkansa epätasa-arvoiseksi. 

– Ikäsyrjintä on neljänneksi yleisin syy epätasa-arvokokemukseen. Sukupuolinen syrjintä viidenneksi yleisin. Ne ovat yleisintä henkilöön menevää syrjintää suomalaisessa työelämässä, Salminen-Kultanen sanoo. 

Myös rasismi nostaa päätään 

9 prosenttia vastaajista kertoo kokemustensa liittyvän rasismiin. Seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvää syrjintää puolestaan on kokenut työelämässä 5 prosenttia. 

–  Prosenttiosuudet eivät ole pieniä, sillä on huomioitava, että Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen maaliskuussa julkaiseman selvityksen mukaan Suomen työllisistä noin 7,5 prosenttia on maahanmuuttajataustaisia. Tuo selvityksen otanta on vuodelta 2020, Salminen-Kultanen sanoo. 

Voit katsoa alta listan yleisimmistä syrjimiskokemuksien syistä työpaikoilla. Prosentti kertoo, kuinka suuri osa työllisistä suomalaisista on kustakin syystä tavannut työpaikallaan epätasa-arvoa:

1. Ammattiasema 41 %

2. Työsopimusmalli 35 %

3. Työssäolovuosien lukumäärä 31 %

4. Ikä 26 %

5. Sukupuoli 24 %

6.Koulutustausta 23 %

7. Terveydentila tai vamma 12 %

8. Etninen tausta 9 %

9.Seksuaalinen suuntautuminen 5 %

10. Uskonto 5 %

11. Muu 20 %

Lue myös: Pesty pyykki ja pyykinpesukone haisevat tunkkaisille - mikä avuksi?

Lue myös: Nyt on aika siirtyä huonekasvien hoitorutiineissa talviaikaan - 7 vinkkiä, miten huonekasvit selviävät kevääseen

Lue myös: Saunan riskit osoittautuivat traagisesti viikonloppuna - LähiTapiola neuvoo välttämään yleiset virheet

Kilpailut

Uusimmat