90 prosenttia maailman kielistä katoaa 100 vuoden aikana

21.01.2015 18:15 - Reetta Haverinen

Asiantuntijoiden mukaan vuonna 2115 maailman 6000 kielestä jäljellä on enää 600. Arvoitukseksi siis jää, onko suomen kieli hengissä enää 100 vuoden päästä.

On selvää, että kaupunkien katukuvat kokevat muutoksia seuraavan 100 vuoden aikana, mutta tulevaisuudessa maailma ei tule ainoastaan näyttämään, vaan myös kuulostamaan erilaiselta.

Globalisoitumisen myötä maailman kielet vähenevät. Kun ihmiset muuttavat valtiosta toiseen ja matkustelevat, on harvinaisille kielille entistä vähemmän käyttöä. Villit ennusteet povaavat, että maailman 6000 kielestä tulee katoamaan noin 90 %, joten jäljelle jää ainoastaan 600 kieltä.

Kieliasiantuntijan mukaan kielet eivät myöskään tule pysymään entisellään, vaan sanat ja rakenteet muuttuvat ja yksinkertaistuvat. Valtakieliin saattaa tulla myös entistä enemmän vaikutteita muista kielistä, joten samanlaisena maailman kirjallinen ja suullinen kommunikointi ei tule pysymään.

Paljon puhutut kielet, kuten kiina ja englanti, hävittävät alleen uniikit vähemmistökielet. Vanhemmat eivät tulevaisuudessa näe tarpeelliseksi opettaa lapsilleen heidän omaa alkuperäiskieltään, sillä he saattavat ajatella, että lapset eivät tulisi hyötymään vähemmistökielen osaamisesta mitään.

Asiantuntija John McWhorter Kolumbian yliopistossa on sitä mieltä, että nykyaikaiset ja laadukkaat kääntämisapuvälineet, kuten puhelinten kielityökalut, eivät tule estämään kielten katoamista.

- On kuitenkin mahdoton ajatus, että maailman ihmiset puhuisivat yhtä ja samaa yhteistä kieltä, McWhortr kertoo.

Miehen mukaan kielet eivät ole vain sanoja ja rakenteita, vaan kielet ovat myös osa ihmisten kulttuuria ja identiteettiä. On varsin epärealistista ajatella, että kaikkialla maailmassa ihmiset alkaisivat puhumaan ja lukemaan lapsilleen englantia tai kiinaa.

Vaikka on harmillista, että suurin osa maailman kielistä tulee kuolemaan, on asiassa jotain positiivistakin. Tulevaisuudessa ihmiset pystyvät kommunikoimaan entistä paremmin toistensa kanssa, eivätkä kielikysymykset tule rajoittamaan ihmisten välistä suullista ja kirjallista viestintää.

Lähde: Daily Mail

Kilpailut

Uusimmat