Kuva: Shutterstock

Täällä sairastavuutta ja työkyvyttömyyttä esiintyy eniten - alueelliset erot suuria

15.05.2024 11:15 - Minttu Tikkanen / minttu.tikkanen@bauermedia.fi

Sairastavuuteen vaikuttavat myös epäsuorasti monet alueelliset tekijät.

Työkyvyttömyyden ja erilaisten sairauksien yleisyys näyttäisi eroavan suuresti riippuen paikkakunnasta tai alueesta.

THL:n tietojen mukaan sairastavuutta ja työkyvyttömyyttä esiintyy eniten Pohjois-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa. Samoilla alueilla on kuitenkin myös suuria eroja kunnittain.

Sen sijaan esimerkiksi Etelä-Suomessa sairastuvuutta ja työkyvyttömyyttä näyttää THL:n tietojen mukaan esiintyvän vähäisesti. Lisäksi kunnat olivat Etelä-Suomessa myös melko tasavertaisia keskenään.

Työkyvyttömyyden ja sairastavuuden määrä eivät kuitenkaan kulje automaattisesti käsi kädessä, sillä esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla sairastavuus on koko maan keskiarvoon nähden yleistä, mutta työkyvyttömyyden määrä taas koko maahan verrattuna vähäisempää.

Alueittain jotkin terveydelliset haasteet myös korostuvat. Esimerkiksi Pohjois-Savossa havaittiin THL:n tilastoissa selvästi muita alueita enemmän mielenterveyden ongelmia sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Alkoholisairastavuus puolestaan oli kirkkaasti yleisintä Etelä-Karjalassa, mutta selvästi muita yleisempää myös Pohjois-Karjalassa.

Maantieteellisten erojen tautalla useita syitä

Alueellisten erojen taustalla voivat vaikuttaa monet suorat ja epäsuorat tekijät. Terveydentilaan vaikuttavat esimerkiksi alkoholi- ja tupakkatuotteiden käytön määrälliset erot, mielenterveysongelmien esiintyvyys, ravitsemustottumukset ja liikunta- ja terveyspalveluiden saavutettavuus. Myös työllisyys ja koulutusmahdollisuudet alueella voivat heijastua hyvinvointiin. 

Toisaalta terveydenhuollon hyväkin toimivuus voi saada sairastavuustilastot näyttämään suuremmilta, sillä tapauksia myös raportoidaan enemmän kuin alueilla, joilla terveydenhoitoon on hankalampi päästä.

”Kuntien väliset erot sairastavuudessa alueilla on hyvä ottaa huomioon, kun hyvinvointialueiden palveluverkkoa suunnitellaan. On pidettävä huoli siitä, että eri puolilta aluetta pääsee tarvittavaan hoitoon. Hyvinvointialueiden valtuustoilla on vastuu strategisista päätöksistä, miten terveyttä ja hyvinvointia edistäviä toimia suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä erityisesti niiden kuntien kanssa, joissa indeksiluvut ovat muita korkeampia”, kommentoi THL:n johtava asiantuntija Päivikki Koponen.

Lue myös: Voiko sydämen vajaatoiminnan havaita älypuhelinsovelluksella? Ehkä pian, selvisi Turun yliopistossa

Lue myös: Kansalaisaloite eutanasian laillistamisesta etenee eduskuntaan - kerännyt jo 50 000 allekirjoitusta

Lue myös: Uutta tutkimustietoa parasetamolin käytön riskeistä raskauden aikana - kumoaa aikaisempia tuloksia

Lähde: THL

Kilpailut

Uusimmat