Kuva: Fotolia

Vertaisoppimisessa opiskelija toimii opettajana

31.03.2017 10:00 - Katja Nygård - Luettu 2 905 kertaa

Sami Launiala, 38, opiskelee 3D-skannausta opetusmetodilla, jossa opettaja ei olekaan se, joka opettaa.

Nykyajan opiskelija suunnittelee opintopolkunsa oman opiskelutyylinsä ja elämäntilanteensa mukaan. Jo hakuvaiheessa opiskelija tekee valintoja: opiskellako päivä- vai monimuotototeutuksessa. Päivätoteutuksessa edetään säännöllisellä rytmillä muun opiskeluryhmän kanssa. Monimuotototeutuksessa puolestaan opiskellaan pääsääntöisesti työn ohessa, joten myös aikataulut on suunniteltu sen mukaisiksi.

Myös opiskelumuodot ovat nykyaikana kaukana niistä ajoista, kun opettaja seisoi luokan edessä ja opetti, oppilaat kuuntelivat passiivisina ja tekivät muistiinpanojaan. Yksi tämän päivän opiskelumetodeista on vertaisoppiminen, jossa edistyneemmät opiskelijat opettavat vasta-alkajia ilman opettajan välitöntä ja jatkuvaa läsnäoloa.

- Opettaja poistaa opiskelusta esteet ja on mukana muun muassa yritysvierailuilla, muttei välttämättä ole läsnä itse opetustilanteissa, Hämeen ammattikorkeakoulussa kolmatta vuotta konetekniikkaa opiskeleva Sami Launiala kertoo.

Launiala opiskelee vertaisoppimalla 3D-skannausta, jonka tavoitteena on kehittää ja kokeilla käänteissuunnittelua konetekniikan tuotteille. Työkaluina kurssilla käytetään 3D-skannausta, CAD-suunnittelua sekä 3D-tulostusta. Kurssilla toistensa opettamisesta vastaavat oppilaat.

- Toisella opiskelijalla näkökulma opettamiseen on usein erilainen kuin opettajalla. Opiskelijan on helppo opettaa toiselle opiskelijalle jokin asia, jonka on vasta joutunut hiljattain omaksumaan itsekin.

Opiskelu tapahtuu ryhmissä, jotka eivät ole sidottuja lukujärjestyksiin. Näin ollen opiskelijat itse sovittavat opiskelun heille parhaimpaan ajankohtaan.

Opiskelijat oikeissa töissä

Launialan mukaan kurssin paras anti on työelämälähtöisyys. Opettaja vastaa asiakaskontaktoinnista, jonka jälkeen tiimit toteuttavat toimeksiannot itsenäisesti. Noin 20 opiskelijan ryhmä tekee ammattimaisesti tutkimustoimintaa eri yrityksille, kuten Koneelle, Patrialle ja Valmet Automotivelle. Opiskelijoilla on vastuu sovituista asioista, kuten aikatauluista, työn laadusta sekä laitteiden kunnossapidosta. Myös tietoturvaan kiinnitetään erityistä huomiota. Kurssi tukee opiskelijan ammatillista kehittymistä.

-Tykkään siitä, että teemme ihan oikeita töitä, joissa ei voi oikoa. Kaikki pitää tehdä tarkasti, koska ei riitä, että lopputulos on vain sinnepäin. Jos joku työ ei näytä hyvältä, tehdään uusi.

-Työskentelyyn keskittyy eri tavalla ja siinä oppii enemmän, kun pitää ottaa kaikki asiat huomioon ja tutkia eri vaihtoehtoja.

Opintopisteitä saa suhteessa työtuntien määrään, ja kurssin arvostelu tapahtuu tehtyjen töiden perusteella.

- Kurssi on monipuolinen, haastava ja mielenkiintoinen. Vaikka olin aiemminkin suunnitellut 3D-malleja, niin käyttöohjelmien haltuunotto vei aikaa ja ne myös unohtaa nopeasti, jos ei osaamistaan pidä yllä.

Lue myös: Toisesta ammatista turvaa tulevaisuuteen

Suosittelemme

Uusimmat