Kuva: Shutterstock

Väylävirasto tahtoo alentaa liikenteen nopeusrajoituksia - toinen taho ei tätä niele

09.07.2024 08:15 - Minttu Tikkanen / minttu.tikkanen@bauermedia.fi

Autoliitto ei ole uudistuksesta samaa mieltä.

Väylävirasto suunnittelee joidenkin tieosuuksien nopeusrajoitusten laskemista 100 kilometrin tuntivauhdista 80 kilometriin. 

Muutokset kohdistuisivat  kapeisiin, vähäliikenteisiin teihin sekä tiejaksoihin, joissa kohtaamisonnettomuusriski on kohonnut. Yhteensä muutokset vaikuttaisivat 1800 tiekilometriin. Uudistusta pilotoidaan ensin 90 kilometrin tuntinopeuksilla keväällä 2025.  Aikaisintaan uudet rajoitukset näkyisivät teillä vuonna 2025.

Mahdollista on tulevaisuudessa tarkastella muitakin keinoja parantaa tieturvallisuutta, kuten säilyttää nopeusrajoitukset, mutta erottaa vastakkaiset ajosuunnat fyysisesti toisistaan. Tällainen malli on käytössä muun muassa Ruotsissa, mutta toimialajohtaja Virpi Anttilan mukaan Suomessa nopeusrajoitusten muutos koettiin paremmaksi vaihtoehdoksi ainakin alkuun.

- Liikenneturvallisuusstrategian toimeksiannon mukaisesti  selvitimme, soveltuuko meille Ruotsissa oleva periaate , jossa 100 km/h nopeusrajoitus on käytössä vain teillä, joissa ajosuunnat  on fyysisesti erotettu toisistaan. Tämän mukaisesti teimme vaikutusarvioinnin 9000 maantiekilometrille. Suomen olosuhteisiin tällä hetkellä sopivammaksi  valikoitui kuitenkin vaihtoehto, joka keskittyy vähäliikenteisiin teihin sekä yksittäisiin riskikohteisiin, Anttila kommentoi Väyläviraston esityksessä.

Muutosta Väylävirasto perustelee juuri turvallisuuden parantamisella ja onnettomuuksien ehkäisemisellä. Väyläviraston laskelmien mukaan uudistuksella vältyttäisiin seitsemältä kuolonkolarilta vuositasolla. Muutokset nopeuksiin ovat kuitenkin sen verran maltillisia, että matka-ajat venyisivät todennäköisesti vain joillakin minuuteilla, mutta ihmishenkiä säästyisi.

- Liikenneturvallisuushyötyinä muutoksilla voidaan säästää vuosittain 7 kuolemaa tai vakavaa loukkaantumista. Saavutettavuustarkastelun perusteella isoja muutoksia ei ole tiedossa esimerkiksi matka-ajoissa maakuntakeskuksiin. Esimerkkilaskelmana matka Rovaniemeltä Kittilään kantatietä  79 pitkin tulisi kestämään 5–8 minuuttia aiempaa kauemmin. Kokonaisuudessaan liikenneturvallisuushyödyt ovat aikakustannusmenetyksiä suuremmat, kommentoi Väyläviraston tiedotteessa tieturvallisuuden johtava asiantuntija Noora Airaksinen. 

Eriäviä kantoja

Autoliitto kertoo kuitenkin omassa lausunnossaan, ettei ole yhtä mieltä Väyläviraston esityksen kanssa. Autoliitto kritisoi sitä, ettei Väyläviraston laskelmista käy ilmi onnettomuuksien kokonaismäärä kyseisillä tieosuuksilla. Lisäksi Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen kommentoi, että monissa onnettomuustyypeissä kuten rattijuoppojen aiheuttamissa onnettomuuksissa nopeusrajoituksilla ei olisi hänen mukaansa kuitenkaan merkitystä.

- Suunnitelmissa ei kuitenkaan mainita kuinka paljon onnettomuuksia on tapahtunut tieosuuksilla, joiden nopeusrajoitusta nyt ollaan laskemassa. Laskennallisten arvioiden sijaan pitäisi selvittää todellinen onnettomuustieto ja tehdä päätöksiä sen perusteella. Nopeusrajoitusohjetta arvioitaessa tulisi myös jättää huomiotta törkeästä piittaamattomuudesta, kuten rattijuopumuksesta, törkeistä ylinopeuksista tai tahallisuudesta johtuneet onnettomuudet, joissa ei nopeusrajoituksella ole mitään merkitystä, Nieminen kommentoi Autoliiton tiedotteessa.

Lisäksi Nieminen näkee riskinä, että nopeusrajoitusten muuttaminen saisi osan ihmisistä suhtautumaan muutokseen hällä väliä -asenteella ja jättämään uutta rajoitusta noudattamatta, koska kokevat vanhan mielekkäämmäksi.

- Yleinen sääntökunnioitus ja sen vaaliminen ovat liikenneturvallisuuden kannalta ratkaisevia, sillä mikään valvonta tai seuraamusjärjestelmä ei voi sitä korvata. Tästä syystä onnettomuustietoon perustuvat täsmärajoitukset, jotka valtaosa kokee mielekkäiksi, ovat huomattavasti parempia toimenpiteitä, Nieminen sanoo.

Lue myös: Moni kurvaa leveäkaistatiellä ohitustilanteessa vastaantulevien kaistan puolelta - saako niin tehdä?

Lue myös: Oletko menossa autolomalle Norjaan? Rajan ylittämisen vaatimukset voivat tulla monelle yllätyksenä

Lähteet: Väylävirasto, Autoliitto

Kilpailut

Uusimmat