Useat tutkimukset: Pienemmät sisarukset tyhmempiä, lyhyempiä ja masentuneita

27.08.2013 20:15 - Rea Tallgren

Sisarukset vaikuttavat elämäämme enemmän kuin uskoisimmekaan.

Tutkijoiden mukaan se, monentenako lapsena synnymme perheeseen, vaikuttaa koko elämäämme. Käytökseen oma paikka sisaruusryhmässä vaikuttaa siten, että muilta voi oppia esimerkiksi käytösmalleja. Käytöksen lisäksi sisarukset vaikuttavat kuitenkin myös moniin sellaisiin asioihin, joihin heidän ei uskoisi vaikuttavan.

Miehet, joilla on useita veljiä, ovat hedelmällisempiä

Viime vuonna Sheffieldin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että miehet, joilla oli monia veljiä, olivat hedelmällisempiä. Tutkimuksessa verrattiin keskenään 500 miehen spermaa ja sisarusmääriä. Veljesjoukossa kasvaneilla miehillä oli myös suurempi todennäköisyys saada poikalapsia.

Nuorimmat lapset ovat lyhyempiä

University College Londonin tutkimuksessa vertailtiin peräti 14 000 perheen jäsenien pituuksia toisiinsa. Tutkijat saivat selville, että ainokaiset olivat usein pisimpiä. Sen sijaan perheen kuopukset olivat järjestelmällisesti lyhyempiä kuin sisaruksensa.

Tutkijoiden mukaan syy saattaa olla niin yksinkertainen, että nuorimmat lapset eivät saa yhtä paljon ruokaa kuin vanhemmat sisarukset saivat. Syynä tähän saattaa olla se, ettei vanhemmilla ole yhtä paljon aikaa panostaa nuorimmaiseen lapseen kuin heillä on ollut esimerkiksi ensimmäiseen lapseen.

Esikoisilla on allergioita todennäköisemmin kuin nuoremmilla sisaruksilla

Japanissa tehdyssä tutkimuksessa otettiin selvää 13 000 lapsen allergioista. Tutkijat saivat selville, että esikoisilla oli huomattavasti todennäköisemmin allergoita kuin nuoremmilla sisaruksilla. Tutkijoiden mukaan selitys on yksinkertainen. Esikoiset viettävät usein aikaa steriilissa ympäristössä kun taas sisaruksien keskellä kasvavat lapset tottuvat bakteereihin ja pöpöihin jo pienenä, eivätkä täten altistu niin helposti allergioille.

Sisarusten keskellä kasvaneet ovat todennäköisemmin hoikkia

Vuonna 2006 Amerikassa tehty tutkimus selvitti, että jokaista sisarusta kohden ihmisen riski tulla ylipainoiseksi väheni 14 prosenttia. Viime vuonna Euroopassa tehty tutkimus otti huomioon 12 700:n lapsen tiedot ja sai selville, että ainokaisilla oli 50 prosenttia suurempi todennäköisyys tulla ylipainoiseksi.

Tutkijat ovat myös selvittäneet, että iltatähdillä on suurempi riski tulla ylipainoisiksi, kenties sen takia, että heitä hemmotellaan niin paljon.

Esikoiset ovat älykkäämpiä

Norjassa vuonna 2007 tehdyn tutkimuksen mukaan esikoiset ovat älykkäämpiä, kuin heidän jälkeensä perheeseen syntyvät lapset. Tutkimuksessa verrattiin peräti 250 000 ihmisen älykkyysosamäärää. Tutkijoiden mukaan älykkyys saattaa selittyä sillä, että esikoiset ovat saaneet vanhempiensa jakamattoman huomion lapsena ja sen takia kehittyneet älyllisesti enemmän kuin heidän jälkeensä syntyneet lapset.

Lihavien pikkusisaruksista tulee helpommin lihavia

Tutkijoiden mukaan ylipainoisten isosisarusten esimerkkiä seuraavista tulee todennäköisemmin ylipainoisia. Syy ei suinkaan ole tutkijoiden mukaan pelkissä geeneissä, vaain myös sisaruksilta opitut ruokatavat vaikuttavat ratkaisevasti asioiden tilaan. Ruokakaavat myös jatkuvat vielä aikuisenakin, vaikka sisarukset eivät edes asuissa samassa taloudessa, tutkijat saivat selville.

Sisarusten kanssa riiteleminen saattaa aiheutta masennusta

Sisarusten tavallisetkin riidat saattavat vaikuttaa ratkaisevasti lasten itsetuntoon. Missourin yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan sellaiset teinit, jotka joutuvat tappelemaan sisarustensa kanssa esimerkiksi siitä, mikä on reilua ja mikä ei, ovat vuoden seurannan jälkeen masentuneita todennäköisemmin kuin ne, jotka kyseisiä riitoja eivät joudu käymään läpi.

Tytöt, joilla on veliä ja pojat, joilla on isoveljiä, olivat pahimmassa jamassa tämän tutkimuksen mukaan.

New Hampshiren yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan sisarusten kanssa riitelemisellä saattaa olla pitkässä juoksussa samanlainen vaikutus kuin koulukiusaamisella.

Lähde: Daily Mail

Kilpailut

Uusimmat