Kuva: SHUTTERSTOCK

Metsähallituksen ja UKK-instituutin selvityksen mukaan kansallispuistoissa liikkuminen säästi viime vuonna yhteiskunnan rahoja 164 miljoonaa euroa

18.09.2023 18:15 - Rebekka Silvennoinen / rebekka.silvennoinen@bauermedia.fi

Metsähallitus ja UKK-instituutti ovat laskeneet ensimmäisen kerran luonnossa liikkumisen hyödyt kansantaloudelle.

Liikkuminen luonnossa vähentää kansansairauksista aiheutuneita kustannuksia ja auttaa ihmisiä pysymään työkykyisinä. Näiden kahden tekijän kautta on laskettu luonnossa liikkumisen tuovan yhteiskunnalle säästöä.

Uuden selvityksen mukaan Metsähallitus ja UKK-instituutti ovat laskeneet vuonna 2022 ihmisten liikkumisen kansallispuistoissa ja retkeilyalueilla vähentäneen yhteiskunnan kustannunksia 164 miljoonalla eurolla. 

Viime vuonna Metsähallituksen luontokohteisiin tehtiin reilu 6,2 miljoonaa käyntiä. 

UKK-instituutin ja Metsähallituksen laskelmien taustalla ovat liikkumattomuudesta yhteiskunnalle muodostuneet kustannukset, jotka ovat vuositasolla noin 3,2 miljardia euroa. Liikkumattomuuden kustannukset pohjautuvat tutkimukseen, joka on tehty yhteistyössä UKK-instituutin, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Likesin ja Turun yliopiston Sydäntutkimuskeskuksen kanssa.

– On tärkeää, että luontokohteisiin tehtyjen käyntien merkitys ymmärretään myös taloudellisesta näkökulmasta. Jos kävijämäärät luontokohteissa säilyisivät vähintään nykyisellä tasolla, laskennallisesti säästöä muodostuisi seuraavan 10 vuoden aikana yhteensä jopa 1,6 miljardia euroa, toteaa Metsähallituksen luontopalvelujohtaja Henrik Jansson Metsähallituksen tiedotteessa.

Säästöjä laskettaessa on otettu huomioon vähintään 18-vuotiaiden suomalaisten viikoittainen liikuntasuositus ja sen toteutuminen. 

Toteumaa verrattiin siihen, paljonko se aiheuttaa yhteiskunnalle säästöä kansansairauksien kustannuksista ja tuottavuuskustannuksissa.Tuottavuuskustannus tarkoittaa epäsuoria kustannuksia, joita yhteiskunnalle muodostuu tuotannon menetysten takia, kuten sairauspoissaoloja, työkyvyttömyyseläkkeitä ja ennenaikaisia kuolemia.

Säästöjen laskennassa käytettiin Metsähallituksen hallinnoimien valtion mailla sijaitsevien luontokohteiden käyntimääriä vuonna 2022.

Mukana laskelmissa ovat ne Metsähallituksen luontokohteet, joissa on ollut teoreettisesti mahdollista liikkua yhdellä käyntikerralla liikkumisen suosituksen edellyttämä määrä, omia lihaksia käyttäen.

Lähde: Metsähallitus

Kilpailut

Uusimmat