Kuva: Shutterstock

Huumeiden käyttöhuoneet jakavat vahvasti mielipiteet - HS avaa, miksi niitä kannatetaan ja vastustetaan

21.07.2022 16:15 - Minttu Tikkanen / minttu.tikkanen@bauermedia.fi

Euroopan maista kahdeksassa valvotut käyttöhuoneet on jo otettu käyttöön.

Viime aikoina otsikoihin ovat toistuvasti nousseet huumeiden ongelmäkäytön huolestuttava määrä sekä ideat valvottujen huumeiden käyttöhuoneiden kokeilemisesta.

Käyttöhuoneet jakavat tällä hetkellä kuitenkin vahvasti niin ihmisten kuin puolueidenkin mielipiteet. Muun muassa Helsingin sanomat uutisoi, että käyttöhuoneiden puolella ovat ilmoittaneet olevansa vihreät, vasemmistoliitto ja Rkp sekä varovaisen avoimesti myös Sdp ja kokoomus. Kokeilua puolestaan vastustavat ainakin Kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset. 

Artikkelissa kerrotaan käyttöhuoneita kannattavien perustelevan kantansa siten, että se voisi vähentää huumekuolemien määrää, jotka ovat Suomessa valitettavan korkealla. Käyttöhuoneiden myötä huumeiden käyttäjät myös saataisiin mahdollisesti pois kaduilta, puistoista ja muista julkisista tiloista, mikä osaltaan parantaisi muiden ihmisten turvallisuuden tunnetta asuinalueella.

"Käyttöhuoneet lisäävät sekä käyttäjien että muiden ihmisten turvallisuutta. Käyttöhuoneilla voidaan lisätä käyttäjien tietoa palveluista ja vähentää yliannostuksia, huumemyrkytyskuolemia sekä huumeiden käyttöä kaduilla", perustelee kannassaan vasemmistoliitto.

Vihreät jatkaa samalla linjalla ja viittaa Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL:n kantaan sekä muissa maissa saatuun positiiviseen näyttöön. Euroopassa käyttöhuoneet on otettu käyttöön kahdeksassa maassa kuten Norjassa, Tanskassa ja Ranskassa.

"Hyvä päihdepolitiikka on humaania, vaikuttavaa ja haittoja hillitsevää. Näyttö käyttöhuoneiden puolesta on kattavaa, ja esimerkiksi THL on liputtanut käyttöhuoneiden puolesta", jatkaa puolestaan vihreät.

Sdp ja kokoomus puolestaan kannattavat tarkempien tietojen keräämistä kokeilusta, ja sen hyötyjen punnitsemista Suomen olosuhteissa.

Vastustajat pelkäävät hankkeen antavan vääränlaisen viestin huumeiden käytöstä

Kaikkia ajatus ei kuitenkaan miellytä. Kokeilua vastustavat Kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset eivät artikkelin mukaan usko kokeilun tehokkuuteen huumeiden käytön vähentämisessä ja pelkäävät huumeiden muuttuvan hyväksyttävämmiksi yhteiskunnassa. Keskusta sen sijaan ilmoitti myös vastustavansa ajatusta, mutta ei perustellut kantaansa mitenkään.

Käyttöhuonekokeilun aloittaminen ei kuitenkaan suoraan tarkoittaisi huumeiden käytön dekriminalisointia eli tekisi siitä laissa rankaisematonta. Dekriminalisoinnin suhteen puolueet ovat jutun mukaan kielteisempiä, kannatuksensa sille antoivat vain vihreät ja vasemmistoliitto. Hs:n mukaan esimerkiksi Liike Nyt, keskusta ja Kristillisdemokraatit pelkäävät lain muutoksen antavan vääränlaisen viestin yhteiskunnalle. Sdp ei suoraan ilmaise vastustavansa tai kannattavansa, vaan viittaa vain yleisesti ratkaisuun, joka huumeiden ongelmakäyttöön on löydettävä.

"Huumeiden käytön rangaistavuutta ja palveluita tulee tarkastella kokonaisuutena ja löytää ratkaisu, jossa voidaan parhaiten yhdistää nämä kaksi tavoitetta – vähentää huumeiden käyttöä ja huumehaittoja sekä mahdollistaa hoito ja tuki", puolue kommentoi.

Lue myös: MTV: Euroopassa leviävät oudot neulahyökkäykset - sadat tulleet tahtomattaan piikitetyksi yökerhossa

Lue myös: MTV: Onko terveydelle haitallisempaa juoda alkoholia päivittäin vähän vai kerralla paljon?

Lähde: Helsingin Sanomat

Kilpailut

Uusimmat