Kuva: Shutterstock

Näin paljon vakavia potilasvahinkoja tapahtuu vuodessa - korvaukset jopa miljoonia euroa

27.05.2024 18:15 - Jasmin Mikkilä / jasmin.mikkila@bauermedia.fi

Potilasvahingoista maksettujen korvausten keskiarvo vahinkoa kohden on noin 2 500 euroa.

Keskimäärin vuositasolla tapahtuu noin 85 vakavaa potilasvahinkoa, selviää Potilasvakuutuskeskuksen tiedotteesta. Kuitenkin kaikista vuosittain korvattavista, noin 2000 potilasvahingosta suurin osa, 93 prosenttia, on lieviä ja korvaussummat maltillisia.  

Potilasvahingoista maksettujen korvausten keskiarvo vahinkoa kohden on noin 2 500 euroa. Kuitenkin, jos kyseessä on vakavaa haittaa aiheuttanut vahinko, voi summa nousta vuosien saatossa miljooniin euroihin. Kyseisissä tapauksissa maksettu summa koostuu pääasiassa ansionmenetyksen korvaamisesta.  

Vuonna 2023 maksetuista korvauksista melkein puolet, 45 prosenttia aiheutui potilasvahingon aiheuttamasta ansionmenetyksestä. Reilu kolmannes, 35 prosenttia korvauksista johtui tilapäisen ja pysyvän haitan korvaamisesta. Loput korvauksista olivat sairaanhoidon sekä potilasvahinkojen aiheuttamia muita kustannuksia.

- Esimerkiksi syntymässä potilasvahingon vuoksi vammautuneelle lapselle, joka ei kykene opiskelemaan eikä hankkimaan ansiotuloja, voidaan maksaa ansionmenetyskorvausta arvioidusta valmistumisajankohdasta aina eläkeikään saakka. Lisäksi korvattavaksi voi tulla esimerkiksi apuvälineistä, terapiasta ja lääkkeistä aiheutuvia kustannuksia. Vaikka jokainen vältettävissä ollut lieväkin vahinko on liikaa, tulisi terveydenhuollossa kyetä tunnistamaan ainakin kaikista vakavimpiin seurauksiin johtavat riskit. Sillä tavoin tällaiset syntyvän lapsen ja koko perheen loppuelämän mullistavat, ja myös yhteiskunnalle kaikkein kalleimmiksi tulevat tilanteet, voisi välttää, Potilasvakuutuskeskuksen johtaja Minna Plit-Turunen muistuttaa tiedotteessa.

Potilasvakuutuksen antamista ratkaisuista keskimäärin reilu viidennes johtaa myönteiseen korvauspäätökseen. Potilasvakuutuskeskus antaa vuosittain ratkaisun noin 9000 potilasvahinkoilmoituksesta, ja vuonna 2023 potilasvahinkojen korvauksia maksettiin 4 563 henkilölle noin 26,3 miljoonaa euroa. Suurin osa kuitenkin korvatuista vahingoista oli tapahtunut ennen vuotta 2023.

Potilasvahingot aiheuttavat isot kustannukset

Potilasvahinkojen kustannukset ovat moninkertaisesti suuremmat terveydenhuollolle sekä yhteiskunnalle kuin potilaille. 

- Potilasvakuutuksesta maksettavat korvaukset ovat vain jäävuoren huippu potilasvahinkojen aiheuttamista kokonaiskustannuksista. Potilasvakuutuksesta korvataan vain korvauksenhakijalle itselleen vahingosta aiheutuneet kustannukset ja menetykset. Potilasvahinkojen todelliset kustannukset terveydenhuollolle ja yhteiskunnalle ovat moninkertaisesti suuremmat – vahinkoa kärsineille ja heidän omaisilleen aiheutuneista inhimillisistä kärsimyksistä puhumattakaan, Plit-Turunen kertoo.

Jokaiselle potilaalle kuuluu vakuutusturva, ja potilasvahinkojen korvaaminen pohjautuu potilasvakuutuslakiin. Kaikilla terveydenhuollon harjoittajilla on lakisääteinen vakuuttamisvelvollisuus potilasvahinkojen varalta. Jos vakuutus laiminlyödään syystä tai toisesta, on potilas kuitenkin edellytysten täyttyessä oikeus korvauksiin.

Korvausten avulla pyritään saattamaan potilas asemaan, jossa hän olisi taloudellisesti ollut ilman potilasvahingon sattumista. Korvausten avulla voidaan auttaa potilasta elämään vahingon seurasten kanssa. Potilasvakuutus on myös automaattisesti potilaan turvana, eikä korvauksia tarvitse Suomessa hakea esimerkiksi juristin avulla. 

Omaiset sekä potilaat ovat saaneet korvauksia potilasvahingoista yli 700 miljoonaa euroa vuodesta 1987 lähtien, jolloin laki koskien potilasvahinkojen korvaamista astui voimaan. Suomi oli ensimmäinen maa, jossa laki otettiin käyttöön. Potilasvahingoista aiheutuneita kuolemantapauksia on korvattu noin 2 500, ja vaikeasta pysyvästä haitasta korvauksia on saanut 700 henkilöä.

Lue myös: Yleinen syöpä todetaan nyt useammin myös alle 50-vuotiailla - ruokavaliollasi voi olla iso merkitys

Lue myös: Kuolleisuus maksasairauksiin nousussa - jo pieni määrä alkoholia voi aiheuttaa riskin, jota moni ei tiedä

Lue myös: Tiedätkö, mitkä sairaudet tai lääkitykset voivat estää verenluovutuksen? Katso lääkärin vastaus

Lähde: Potilasvakuutuskeskus

Kilpailut

Uusimmat